REGISTRÁCIA 

+421 918 943 595

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

backup job agency, s.r.o.

REGISTRÁCIA

Registrácia
Pozícia o ktorú sa zaujímam
Osobné údaje
 
Prílohy

Do prílohy Vás poprosíme priložiť Váš životopis, fotografiu s príjemným výrazom a referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Vybrať fotografiu
Vyberte prílohu (dokument):
Vyberte prílohu (dokument):
Vyberte prílohu (dokument):
 

Týmto dávam ako dotknutá osoba agentúre backup jobs agency, s.r.o., IČO: 47 928 751, so sídlom Gustava Švéniho 2794/8b, 97 101 Prievidza ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie a uchovanie mojich osobných údajov, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré sú poskytnuté alebo priložené v tomto formulári, životopise alebo v iných elektronicky zaslaných dokumentoch za účelom sprostredkovania práce, cezhraničného prenosu osobných údajov a ich evidencii v informačnom systéme prevádzkovateľa. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobú určitú v trvaní 3 roky a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Viac informácií o spracovaní osobných údajov